نویسنده = عظیمی، ریحانه سادات
تعداد مقالات: 1
1. نقش خوش بینی کیهانی و فرهنگ در معنای داری زندگی از نظر جان هیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-90

احمد پورقاسم شادهی؛ ریحانه سادات عظیمی؛ امیر عباس علیزمانی