نویسنده = سالاری راد، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. زبان دینی از منظر استیس، با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-219

محمدحسین مهدوی نژاد؛ معصومه سالاری راد