نویسنده = معارفی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. هایک و بازسازی برهان وجودی گودل

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 183-203

محمد معارفی؛ محسن فیض بخش