نویسنده = جوادی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-122

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی


2. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-51

شیما شهریاری؛ محسن جوادی