نویسنده = شهریاری، شیما
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ انگیزش الهیِ زاگزبسکی دربارۀ نسبت دین و اخلاق

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-51

شیما شهریاری؛ محسن جوادی