نویسنده = جوادی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-64

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی


2. واقع‌گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-70

عباس حاج زین العابدینی؛ محسن جوادی