نویسنده = بنیانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شکل‏ گیری و تطور نظریۀ عوض در رهیافت کلامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-90

حمیدرضا سروریان؛ محمد بنیانی