نویسنده = صفری، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

پیمان صفری؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر