نویسنده = غزالی فر، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در سازگاری درونی اندیشۀ فلسفی ملاصدرا دربارۀ شناخت انسان از خداوند

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 131-148

محمدکاظم فرقانی؛ علی غزالی فر