نویسنده = صادقی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر


2. انواع تبیین و نظریه های تبیین علمی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 45-64

مسعود صادقی