نویسنده = اکبریان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی صفات الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

مریم باروتی؛ قاسم کاکایی؛ رضا اکبریان