نویسنده = فخار نوغانی، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ زبان دین و واقعیت از دیدگاه ملاصدرا

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 165-182

وحیده فخار نوغانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی