نویسنده = سلطانیان، کیهان
تعداد مقالات: 1
1. معرفت‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-162

کیهان سلطانیان؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا اژدر