نویسنده = پورمحمدی، نعیمه
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت برهان از دیدگاه ماورودس و مواجهه معرفت‌شناختی با برهان‌های اخلاقی در اثبات وجود خداوند

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-18

محمد سعید اکبری دهقان؛ نعیمه پورمحمدی