نویسنده = جوادی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. تفسیرهای گوناگون از دوگانگی حقیقت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-75

حسن یوسفیان؛ محسن جوادی


2. بررسی و نقد ارتباط بداهت با دو عنوان «وضوح » و «یقین»

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-33

محسن جوادی؛ سید احمد غفاری قره باغ