نویسنده = ظهیری، سید مجید
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای فلسفی قضایای گودل

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 117-132

سید مجید ظهیری