نویسنده = سوزنچی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. امکان وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 67-88

حسین سوزنچی


2. وحدت وجود در حکمت متعالیه بررسی تاریخی و معنا شناختی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 133-166

حسین سوزنچی