نویسنده = خندان، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. موضوع فلسفه اولی نزد ارسطو و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 105-144

علی اصغر خندان