نویسنده = آژیر، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. منجی باوری در گات های زرتشت، همه، سودرسانندگی اشاباوران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 145-168

اسدالله آژیر