نویسنده = علم الهدی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 109-128

سید علی علم الهدی