نویسنده = کلباسی اشتری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 25-43

حسین کلباسی اشتری