نویسنده = غفاری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. هنر و معرفت نزد افلوطین

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-51

یحیی بوذری نژاد؛ علیرضا غفاری؛ سعید بینای مطلق