نویسنده = نصری، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. نظریه مطابقت صدق راسل، به موازات تحولات وی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 51-76

مرتضی قرایی؛ عبدالله نصری