نویسنده = سهیلی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-126

جهانگیر مسعودی؛ محمد سهیلی