نویسنده = اصغری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر فلسفی کرکه گور و لویناس از داستان ابراهیم (ع)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 51-74

محمد اصغری