نویسنده = فعالی، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. نقد دینی- فلسفی بر مؤلفه شادی در معنویت های نوظهور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 149-173

محمد تقی فعالی