نویسنده = شمس، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تقریر برهان جهان شناختی بر اثبات خدا نزد ابن سینا و سوین برن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 101-126

حسین شمس؛ امیر عباس علیزمانی