نویسنده = علم الهدی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادات ابن رشد در ابن سینا در مباحث الهیات بالمعنی الاخص

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 137-149

سید علی علم الهدی