نویسنده = سپهری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. حل پارادکس عینیت-ذهنیتِ وجود مطلق با تکیه بر هستی شناسیِ علامه سید حیدر آملی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 23-57

آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهدی سپهری