نویسنده = دباغ، سروش
تعداد مقالات: 1
1. فرگه ویتگنشتاین و استدلال زبان خصوصی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 57-81

سروش دباغ؛ رضا مثمر