نویسنده = یوسفیان، حسن
تعداد مقالات: 1
1. تفسیرهای گوناگون از دوگانگی حقیقت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 53-75

حسن یوسفیان؛ محسن جوادی