نویسنده = جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)، مسعود صادقی (مترجم)
تعداد مقالات: 1
1. انواع مختلف علیت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 207-232

مسعود صادقی (مترجم) جی. اچ. ار. پارکینسون (نویسنده)