نویسنده = بیابانکی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. سوگیری‌های شناختی ذهن انسان در پذیرش باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 201-224

سید مهدی بیابانکی