نویسنده = کلانی طهرانی، علی
تعداد مقالات: 1
1. دست‌اندازی عمل‌گرایانه: تبیینی معرفت‌شناختی به سود باورهای دینی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-73

علی کلانی طهرانی؛ احمد رضا همتی مقدم