نویسنده = رفیعی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی انتقادی استدلال انتفاء بر حسن و قبح عقلی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-110

سید علی طالقانی؛ حسین رفیعی