نویسنده = سرایلو، حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقد و تحلیل الهیات امید یورگن مولتمان

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 75-102

رسول رسولی پور؛ حسن سرایلو