نویسنده = طوسی سعیدی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی معنا و امکان وقوع تحول پارادایمی از طریق قبول نوخاسته‌گرایی

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-56

سید حسن حسینی؛ مسعود طوسی سعیدی