نویسنده = میرباباپور، سیدمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. فرایند تکوّن طبیعت‌گرایی روش‌شناختی در تاریخ تفکر غرب

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو