نویسنده = آژیر، اسدالله
تعداد مقالات: 2
1. وجود خدا و صرفه‌مندی اخلاق

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

مسعود صادقی؛ اسدالله آژیر


2. منجی باوری زرتشتی و مسئله تاثیر بر فرهنگ اسرائیلی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 195-206

اسدالله آژیر