نویسنده = قلخانباز، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پاسخ خداباوری گشوده‌ی ویلیام هاسکر به مسئله تقدیرگرایی الهیاتی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-221

فاطمه قلخانباز؛ عبدالرسول کشفی؛ عباس یزدانی