نویسنده = مسعودی، جهانگیر
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-224

سیدامیررضا مزاری؛ جهانگیر مسعودی


3. ایمان می آورم تا بفهمم؛ تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-98

مهدی سلیمانی خورموجی؛ جهانگیر مسعودی