نویسنده = عبدیان کردکندی، مالک
تعداد مقالات: 1
1. گستره عصمت انبیاء و عدم تعارض آن با علم آنها از دیدگاه شیخ مفید(ره)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-120

مالک عبدیان کردکندی؛ سید علی علم الهدی