نویسنده = حسینی حسین‌آباد، اعظم السادات
تعداد مقالات: 1
1. خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-64

اعظم السادات حسینی حسین‌آباد؛ زهرا خزاعی؛ محسن جوادی