نویسنده = نیک سرشت، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. هستی‌شناسی نیوتن و پیامدهای الهیاتی آن

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 151-172

مصطفی شعبانی؛ ایرج نیک سرشت؛ ابوالفضل کیاشمشکی