نویسنده = قلی پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه روش کمی و ریاضیاتی در علم با الهیات مسیحی در قرون وسطای متاخر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 223-245

جواد قلی پور؛ یوسف دانشور نیلو