نویسنده = ابراهیمی، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه «امر پیشاتجربی» در دین‌شناسی و عرفان‌شناسی رودولف اوتو

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-107

اکرم ابراهیمی؛ انشاالله رحمتی