نویسنده = فارسی نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی پاسخ‌های فخر رازی به شبهات کلامی در باب توحید افعالی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 151-172

علیرضا فارسی نژاد