نویسنده = اسدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. ساختار پیشینی نفس در نظریۀ فطرت آیت‌الله شاه‌آبادی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-95

حمید شاه آبادی؛ محمدرضا اسدی