نویسنده = فقیهی فاضل، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. الهیات طبیعی و رابطه علم و دین از منظر پلانتینگا

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-142

مرتضی فقیهی فاضل