نویسنده = رشیدی فرد، سیده زهرا
تعداد مقالات: 1
1. کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-122

سیده زهرا رشیدی فرد؛ محسن جوادی